Po začasnih podatkih se je v Sloveniji v avgustu 2022 rodilo 1.564 otrok, umrlo pa je 1.768 prebivalcev.

Rodilo se je manj otrok

V Sloveniji se je avgusta rodilo 1.564 otrok. To je bilo 251 (14 %) manj kot v avgustu 2021. Na dan se jih je rodilo povprečno 50 (leto prej 9 več).

Umrlo je več prebivalcev

Avgusta je umrlo 1.768 prebivalcev Slovenije. To je bilo 250 (16 %) več kot v avgustu 2021 in 9 več kot v juliju 2022. Na dan je umrlo povprečno 57 prebivalcev (leto prej 49).

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom umrlih v avgustih 2015–2019) je znašala 12,8 %.

Kaj kažejo podatki za september?

Po prvih ocenah je med 1. in 18. septembrom 2022 umrl 901 prebivalec Slovenije. V istem obdobju leta 2021 jih je umrlo 1.043.

Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)

Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno

METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za 2022 so začasni. Začasni podatki za september 2022 bodo objavljeni 7. 11. 2022. Končni mesečni podatki za leto 2022 bodo objavljeni 23. 6. 2023. Začasne podatke o tedenski umrljivosti SURS posreduje mesečno na Eurostat.

Vir: SURS

DELITE