Tone Kralj, 120 let rojstva

 Tone Kralj, 120 let rojstva

Upodobitev Benita Mussolinija (Šentivška Gora)

Pred 120 leti se je v Zagorici pri Dobrepolju rodil Tone Kralj (1900-1975), kipar, slikar in grafik, sicer tudi mlajši brat slikarja in kiparja Franceta Kralja. Okrogla obletnica je bila v nedeljo 23. avgusta.
Kiparstvo je študiral v Pragi, na Dunaju, v Parizu in Benetkah. Razvil je svoj stil realizma, njegove figure so robustne, slikal je družinske portrete, prizore iz kmečkega in delavskega življenja ter svetopisemske prizore. Življenjska pot ga je že zgodaj povezala s Primorsko. Predvsem v obdobju med obema vojnama je pri nas poslikal več kot štirideset cerkva: Sv. Višarje, Soča, Slivje, Mengore, Šturje (Ajdovščina), Lokev, Most na Soči, Ilirska Bistrica, Pevma, Katinara, Štandrež, Mirenski grad, Vrtojba itd.
V času, ko je fašizem uničil vse slovenske gospodarske in kulturne ustanove ter izgnal večino izobražencev, je slovenska duhovščina na Primorskem ostala edina obrambna sila pred popolnim poitalijančenjem. Združena v tajno protifašistično organizacijo, ki jo je vseskozi denarno podpirala beograjska vlada z dr. Antonom Korošcem, se je duhovščina pritiskom uspešno upirala tudi s Kraljevim slikarstvom. Tako na njegovih poslikavah najdemo groteskne portrete Mussolinija, Hitlerja, D’Annunzia.
Ob današnjem evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih sistemov, v spomin na sporazum Ribbentrop-Molotov oz. Hitler-Stalin iz leta 1939, želim posebej izpostaviti svojo rodno Vrtojbo. V župnijski cerkvi Srca Jezusovega, na desni strani stranske ladje, najdemo naslikanega Kraljevega Kristusa na križu. Na desni strani križa so upodobljeni pravični, na levi pa krivični. Med slednjimi pa najdemo tudi Stalina, Hitlerja, Marxa (z rdečo knjigo, Kapitalom, v rokah!) in Tita z Jovanko! Vse to je Kralj naslikal leta 1957. Kot so njegovo delo (in sporočilo) pred tem očitno spregledali fašisti in pozneje nacisti, so ga po vojni tudi komunisti.
Dr. Egon Pelikan, sicer po rodu iz Vrtojbe, je o Kraljevih poslikavah pred par leti napisal zajetno knjigo “Tone Kralj in prostor meje”. Nedavno je izšla tudi v angleškem prevodu.

DELITE