V enem dnevu v Sloveniji: 53 rojstev, 56 smrti, 86 priseljenih

 V enem dnevu v Sloveniji: 53 rojstev, 56 smrti, 86 priseljenih

Lani je bil naravni prirast negativen, selitveni pa pozitiven; znašala sta –1.260 oz. 16.213 prebivalcev. Skupni prirast je znašal 14.953, kar je 6,6 % več kot v 2018. To so sporočili s Statističnega urada Republike Slovenije.

Največ rojstev poleti 

V letu 2019 je tretje leto zapored več prebivalcev umrlo, kot se jih je rodilo. Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti oseb zlasti v zimskih mesecih, v poletnih pa je bil pozitiven.

Od skupaj 19.328 v letu 2019 živorojenih otrok se jih je največ rodilo v tretjem četrtletju, 5.204. V letu 2019 je umrlo 20.588 prebivalcev, od tega največ v prvem četrtletju (5.980), najmanj pa v tretjem četrtletju (4.732).

Naravni prirast prebivalstva je bil tako posledično najvišji v tretjem četrtletju: rodilo se je namreč 472 prebivalcev več, kot jih je umrlo (0,9 na 1.000 prebivalcev); v prvem četrtletju pa je bil najizraziteje negativen (–1.415 oz. –2,8 na 1.000 prebivalcev).

Največ porok spomladi

V letu 2019 je bilo sklenjenih 6.672 zakonskih zvez ali za 8,0 % manj kot v letu 2018. Mesec z največ porokami je bil junij. V juniju 2019 je sklenilo zakonsko zvezo 1.126 parov.

Razvez zakonskih zvez je bilo v tem letu 2.476 ali za 5,5 % več kot v letu 2018. Največ razvez je bilo v drugem četrtletju (735).

Selitveni prirast

Selitveni prirast je bil pozitiven v vseh četrtletjih. V drugem četrtletju je bil najvišji: priselilo se je 4.912 več prebivalcev, kot se jih je odselilo.

Največ notranjih selitev, tj. sprememb naselja prebivališča v Sloveniji, je bilo v letu 2019 v tretjem četrtletju, 29 %. Vseh notranjih selitev je bilo v letu 2019 za 5 % manj kot v letu 2018.

Darja Šter, Martina Žnidaršič, Barica Razpotnik, Statistični urad RS

DELITE