V Sloveniji se je zmanjšalo število rojstev

 V Sloveniji se je zmanjšalo število rojstev

V prvih 7 mesecih leta 2020 se je rodilo manj otrok in umrlo manj prebivalcev kot v enakem obdobju lani. Rodilo se je 10.617 otrok, umrlo pa je v tem času 12.230 prebivalcev. Število rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 nižje za 5,3 %, število umrlih pa za 0,8 %. Največ otrok se je rodilo v mesecu juliju (1.676), najmanj pa v mesecu februarju (1.324).

Umrlo je v tem času v Sloveniji (prav tako po začasnih podatkih) 12.230 prebivalcev, kar je 0,8 % manj kot v istem obdobju leta 2019. Največ prebivalcev je umrlo v mesecu januarju (1.971), najmanj pa v mesecu juliju (1.566).

Statistični urad je kot odziv na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih o umrlih v času epidemije covida-19, pa tudi še po preklicu epidemije, začel mesečno objavljati podatke o številu umrlih in živorojenih po posameznih dnevih. Obstoječi tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat smo dopolnili z začasnimi podatki za prvih sedem mesecev leta 2020. V prihodnje nameravamo te podatke objavljati mesečno.

Aprila 2020 je Eurostat dal pobudo, da bi se prostovoljno sporočali podatki o številu umrlih po posameznih tednih. Slovenija je to pobudo sprejela in sporočila na Eurostat končne tedenske podatke o umrlih od leta 2000 do 2019. Avgusta 2020 smo sporočili začasne tedenske podatke za prve tri mesece leta 2020, od septembra 2020 dalje pa bomo zagotavljali začasne podatke o tedenski umrljivosti mesečno.

Vir: Statistični urad RS

DELITE