Eden najbolj strašljivih slovenskih priimkov je nastal na različnih krajih, zato si vsi Vovki še zdaleč niso v sorodu. So si pa lahko v sorodu Volki in Vovki ter Volki in Volčiči. Tu je še priimek Vovko, medtem ko so Vuk, Vučič in Vukovič verjetno priseljeni priimki.

V Sloveniji je Volkov 1057, še več, 1226, pa je Vovkov. To pomeni 113. mesto med najbolj pogostimi priimki. Priimek Vovko ima 213, Volčič pa 155. Tu je še 21 Volčev in 93 Voljčev, ki sta samo slovenska priimka. V Italiji je še dodatnih 157 Volkov, 123 Vovkov in 56 Volčičev. Naštejmo še izvorno neslovenske različice: Vuk (769), Vukovič (109), Vuković (799), Vučič (27) in Vučić (87). Po vsem svetu živi 90.000 ljudi s priimkom Volk (tretjina v Rusiji) in 40.000 s priimkom Vovk (več kot pol v Ukrajini).

Prvi del članka o priimku V0vk je objavljen v Gorenjskem glasu 9. julija, drugi del pa 16. julija. Petkovo rubriko Gorenjski priimki pripravlja profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki: Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar, Lomberger, Rozman, Škerjanec, Škrjanc, Škerjanc, Škrjanec, Oblak, Čušin, Erjavec, Rjavec, Bernik, Berdnik, Brdnik, Primožič, Praprotnik, Jerman, Mrčun, Merčun, Merčon, Merčan, Lukan, Lukančič, Luka, Zupan, Župan, Zupančič, Župančič, Janša, Vovk in Vouk.

Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, ki je povezan tudi s prvim opisanim priimkom. Glas izhaja v Kranju ob torkih in petkih. Gre za najpomembnejši gorenjski časopis, ki izhaja v nakladi 19.000 izvodov in ima branost 65.000 bralcev. Časnik je naprodaj v prodajalnah časopisov, cena izvoda pa je 1,85 evra.

“Priimki so naša identiteta. Vsak priimek ima svojo zgodbo, tako kot ima vsak rod svojo zgodbo. Iskanje korenin pa je pomembno, ker se tako dviga tudi samozavest,” pravi avtor rubrike.

Več o njegovi knjigi najdemo tudi v televizijski oddaji: KLIK

Knjigo, v kateri je na 256 straneh predstavljeno 99 priimkov, pretežno primorskih, lahko naročite pri avtorju za 26 evrov: KLIK

DELITE