Vrtni zidovi skrivajo fosile

 Vrtni zidovi skrivajo fosile

Foto (c): Andrej Kogoj

V zanimivo arhitekturno dediščino v našem mestu, Ajdovščini, spadajo tudi stari vrtni zidovi. Vrtni zidovi so zapirali domačijo in varovali prst pred odnašanjem močne burje. Nekaj teh zidov je še do danes ohranjenih.

Zanimive kamnine

Starodavni fosili v zidu. Foto (c): Andrej Kogoj
Okoli dva metra visoki zidovi so večinoma zgrajeni iz neobdelanega kamenja, ki so ga kopali oziroma nabirali v strugi reke Hublej in v okolici. Zidovi so večinoma neometani, zato se lepo vidi njihova kamninska sestava. Prevladujejo flišne kamnine in deloma apnenec.
V navidezno enoličnih zidovih se skrivajo drobne zanimivosti. Med sprehodom sem eno ujel v fotografski objektiv. Na sliki je detail iz kamna flišne numulitne breče, kjer so vidni fosili foraminifer ali luknjičark iz skupine numulitin, zato tudi ime kamnu numulitna breča.

Dota za prihodnost

Ob tem zapisu, objavljenem na Facebooku, se je oglasila Marjetka Plesničar in dodala: “V Šturjah so imeli velik vrt, ograjen s kamnito ograjo, tudi Mrjančni, ki je mejil na vrt Prpotuokovih in Ruštovih. Kamnite hiše so pa danes zelo cenjene. Pravijo, da je ohranjanje dediščine pomembna dota za prihodnost. O, da bi to cenili tudi ta mladi!”

DELITE